Smart Monitor

Vytlačiť
Kategória: Network Management
Dátum uverejnenia
Návštevy: 13498

Software Smart Monitor v kombinácii s routrami DrayTek pre riešenia firemných aplikácií umožňuje komplexne analyzovať prevádzku vo firemnej sieti. Umožňuje získat ucelený prehľad o jednotlivých uživateľoch v síti. Smart Monitor ponúka veľmi príjemné rozhranie, správu a riadenie na užívateľskej úrovni, systemový management, systém hodnotenia užívateľov a služieb formou Top10 zoradených do rebríčka.  

3900 300B 3220 2960 2952
2925 2912 5500 5300
2860 2850 Bx2000

 • Analýza síťových služeb
  IM monitor
  Mail monitor
  HTTP surfing record (záznam provozu) 
  FTP monitor
  Telnet monitor
  P2P monitor
 • Správa uživatelů
  Nastavení oprávnění Admin
  Skupina uživatelů (podobně jako nastavení vigor object)
  Nastavení individuálního sledování obsahů pro uživatele/skupinu
 • Správa systému
  Sledování hlavních stavů PC
  Možnost globálních nastavení
 • Analýza uživatelů
  Komplexní přehled činnosti jednotlivých uživatelů ze záznamu
  Přehled o využití datového toku pro každého uživatele
 • Top10 ranking system
  Hodnocení uživatelů
 • Hodnocení služeb

System Requirements
 • Intel P4 1.4GHz and above /AMD CPU
 • 20 GB free hard disk at least
 • 1GB RAM and above
 • podpora OS: Windows XP / 7, Linux
Functions
 • Network service analyze
  IM monitor
  Mail monitor
  HTTP surfing record
  FTP monitor
  Telnet monitor
  P2P monitor
  Monitor multimediálnej prevádzky
  Monitor webovej prevádzky
  Monitor obchodov
  Monitor hier
  Monitor SAIP prevádzky
  Monitor prevádzky DNS
  Monitor prevádzky VPN
  Monitor prevádzky IPsec VPN

 • User Management
  Admin privilege settings
  Group user(like vigor object setup)
  Set individual monitor contents for user/group

 • System Management
  Monitor the PC general status
  Make global settings

 • User Analysis
  User based record review
  Traffic usage of each user

 • Top10 ranking system
  Ranking the users
  Ranking the services

 • Štatistiky a Hlásenia
  Graf prevádzky služeb
  Graf vyuižitia HD
  Generovanie PDF správ
  posielanie poštou hlásení denných prehľadov

 

Porovnanie podľa sérií routrov DrayTek

1. podpora do 30 PC:

 • série Vigor2820, Vigor2830, Vigor2860, Vigor2920, Vigor2912, Vigor IPPBX 2820


2. podpora do 50 PC:

 • série Vigor2930, Vigor2925, VigorIPPBX 3510


3. podpora do 100 PC:

 • série Vigor2950, Vigor5300


4. podpora do 150 PC:

 • série Vigor5510, Vigor5500


5. podpora do 200 PC:

 • série Vigor2960, Vigor300B

6. podpora do 500 PC:

 • Vigor3900

Aplikácie

Aplikácia Smart Monitor spolupracuje s routrami sérií vyrábaných pre Business riešenia.


Smart Monitor vám pomôže optimalizovať vyťaženie šírky pásma (bandwidth) a zvýšiť výkon celej siete pomocou funkcií sledovania správania sa uživateľov v sieti.
SmartMonitor

Aktuálne informácie o produktoch série Vigor

 • Informácie o najnovšej verzii Smart Monitor,
 • Užívateľské príručky,
 • Katalógové listy,
 • Certifikáty...

 ... môžete stiahnuť tu...