Asistovaný WiFi roaming

Vyriešte problém s „pevným klientom“ a vylepšite zážitok z roamingu WiFi.

Aby bol prenos efektívny

Odpojte WiFi klientov, ktorí sú mimo efektívneho prenosového rozsahu definovaného upravenou základnou rýchlosťou a/alebo prahom RSSI, a prinútiť ich použiť iný prístupový bod so silnejším signálom.

Assisted WiFi roaming
Assisted WiFi roaming web performance

Úspora zdrojov

Aktívne odstraňovanie klientov s nízkou základnou sadzbou alebo RSSI môže zabrániť tomu, aby sa prístupové body pokúsili o neefektívny prenos, ale ušetriť čas vysielania, čo má za následok lepší zážitok z Wi -Fi pre každého.

Nie je potrebný žiadny ovládač

Asistovaný roaming je funkcia zabudovaná do všetkých prístupových bodov 802.11ac. Fungujú bez bezdrôtového ovládača a poskytujú ideálne riešenie pre jednoduché sieťové nasadenie.

Assisted WiFi roaming configuration
Assisted WiFi roaming laptop signal

Zaručený silnejší signál

Použitím možnosti „Minimum RSSI with Adjacent AP“ si AP/smerovač v tej istej lokálnej podsieti bude medzi sebou vymieňať informácie o klientovi, čím poskytuje možnosť odpojiť klienta len vtedy, keď iný AP zaznamená silnejší signál. Takže udržať klienta, keď nie je nablízku žiadny iný AP.