Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Xpert Data so sídlom na adrese Račianska 88 B, 831 02 Bratislava je zodpovedná za spracovanie osobných údajov, ako je uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje:
www.draytek.sk
info@draytek.sk

Prikladáme veľký význam súkromiu našich partnerov. Pri spracúvaní osobných údajov dodržiavame požiadavky všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ktoré údaje zhromažďujeme a na aký účel. Je rozumné pravidelne konzultovať vyhlásenie, pretože sa môže v budúcnosti zmeniť.

Osobné údaje, ktoré spracúvame

Vaše osobné údaje spracúvame, pretože využívate naše služby a/alebo preto, že nám ich sami poskytujete. Nižšie nájdete prehľad osobných údajov, ktoré spracúvame:

 • Meno a priezvisko
 • telefónne číslo
 • Emailová adresa
 • IP adresa
 • Ďalšie osobné údaje, ktoré aktívne poskytujete, napríklad vytvorením profilu na tejto webovej stránke, v korešpondencii a telefonicky
 • Údaje o polohe
 • Informácie o vašich aktivitách na našej webovej stránke
 • Internetový prehliadač a typ zariadenia

Špeciálne a/alebo citlivé osobné údaje, ktoré spracúvame

Naša webová lokalita a/alebo služba nemá v úmysle zhromažďovať údaje o návštevníkoch webovej lokality mladších ako 16 rokov. Pokiaľ nemajú súhlas rodičov alebo opatrovníkov. Nemôžeme však skontrolovať, či je návštevník starší ako 16 rokov. Odporúčame preto rodičom, aby sa zapojili do online aktivít svojich detí, aby sa predišlo zhromažďovaniu údajov o deťoch bez súhlasu rodičov. Ak ste presvedčený, že sme zhromaždili osobné údaje o maloletom bez tohto povolenia, kontaktujte nás na adrese info@draytek.sk a tieto informácie vymažeme.

Za akým účelom a na akom základe osobné údaje spracúvame

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

 • Aby sme vám mohli zavolať alebo poslať e-mail, ak je to potrebné na vykonávanie našich služieb
 • Aby sme vás informovali o zmenách našich služieb a produktov
 • Doručiť vám tovar a služby
 • Spoločnosť Xpert Data spracúva aj osobné údaje, ak sme na to zo zákona povinní, napríklad údaje, ktoré potrebujeme pre naše daňové priznanie.

Ako dlho uchovávame osobné údaje

Vaše osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutne potrebné na dosiahnutie účelov, na ktoré sú vaše údaje zhromažďované. vaše údaje nebudú predané tretím stranám a budú poskytnuté iba vtedy, ak je to nevyhnutné na plnenie našej zmluvy s vami alebo na splnenie zákonnej povinnosti. So spoločnosťami, ktoré spracúvajú vaše údaje v našom mene, uzatvárame spracovateľskú zmluvu, aby sme zaistili rovnakú úroveň bezpečnosti a dôvernosti vašich údajov. Za tieto spracovateľské operácie naďalej zodpovedáme.

Zdieľanie osobných údajov s tretími stranami

Súbory cookie sa používajú iba na štatistiku webových stránok. Používame na to službu Google Analytics , pomocou ktorej sa umiestňujú súbory cookie na sledovanie návštevníkov na našej webovej stránke. Pre túto službu sme so spoločnosťou Google uzavreli vhodnú zmluvu o spracovaní. Prečítajte si viac o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na jej webových stránkach .

Zobrazte, upravte alebo odstráňte údaje

Máte právo na prezeranie, opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov. Okrem toho máte právo odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov alebo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov spoločnosťou Xpert Data a máte právo na prenosnosť údajov. To znamená, že nám môžete podať žiadosť o zaslanie osobných údajov, ktoré o vás máme v počítačovom súbore, vám alebo inej vami uvedenej organizácii. Žiadosť o prístup, opravu, vymazanie, prenos údajov k vašim osobným údajom alebo žiadosť o odvolanie súhlasu alebo námietku so spracovaním vašich osobných údajov môžete zaslať na info@draytek.sk.

Ako chránime osobné údaje

Ochranu vašich údajov berieme vážne a prijímame primerané opatrenia, aby sme zabránili zneužitiu, strate, neoprávnenému prístupu, nechcenému zverejneniu a neoprávnenej úprave. Ak máte dojem, že vaše údaje nie sú správne zabezpečené alebo existujú náznaky zneužitia, kontaktujte prosím info@draytek.sk .