VigorSwitch Q2121x front

VigorSwitch Q2121x

 • 2,5GbE prepínač spravovaný na vrstve 2+
 • 8x 2.5GbE prístavov
 • 4 x 10 Gigabit SFP+ porty
 • Kompatibilné s VigorACS
 • podpora VLAN

  VigorSwitch Q2121x

  VigorSwitch Q2121x je riadený prepínač 2,5G vrstvy 2+ so štyrmi portami SFP+ (10G) a ôsmimi portami 2,5G. 10-gigabitové uplinkové porty možno použiť na sieťové uplinky medzi prepínačmi, servermi a úložnými zariadeniami.

  Pre dobrý výkon a bezpečnosť vašej siete je tento prepínač vybavený funkciou VLAN, založenou na portoch, tagoch, ako aj Q-in-Q VLAN. Okrem toho port prepínača podporuje trunking a kvalitu služieb. S funkciou združovania portov je možné porty spájať, čím sa zväčší šírka pásma. Quality of Service zaisťuje garantovanú šírku pásma, čo je obzvlášť dôležité pri použití prepínača v riešeniach VoIP. Vďaka týmto vlastnostiam je VigorSwitch Q2121x rozsiahlo spravovateľný a predstavuje spoľahlivé stabilné riešenie pre vašu sieť.

  10 gigabitových uplinkových portov

  VigorSwitch Q2121x je vybavený štyrmi 10 gigabitovými portami SFP+. Pomocou portov SFP+ môžu byť prepínače navzájom prepojené cez vláknový uplink, takže je možné realizovať rýchly uplink z jedného prepínača do druhého.

  Správa LAN

  Spoločnosť DrayTek ponúka komplexnú platformu na správu na strane LAN pre zariadenia Vigor.

  Automatic device discovery

  Pripojte VigorSwitch k LAN strane routera a router Vigor potom rozpozná zariadenia, ktoré sa majú spravovať.

  Údržba systému

  Priamo na routeri VigorRouter je možné vykonať obnovenie výrobných nastavení, uložiť/obnoviť zálohu konfigurácie alebo aktivovať externý reštart. Nie je potrebné prihlásiť sa na stránku správy každého zariadenia.

  VigorSwitch Q2121x LAN management

  DAC káble

  Pomocou káblov s priamym pripojením je možné vytvoriť uplink nákladovo efektívnym spôsobom medzi prepínačmi alebo medzi smerovačom a prepínačmi. 1 alebo 3 metrové káble ponúkajú možnosť prepojiť oba porty 1G SFP a 10G SFP+.

  Viac informácií Káble DAC

  Riadenie cez VigorACS

  VigorSwitch Q2121x je vybavený podporou TR-069, ktorá umožňuje správu prepínača v systéme VigorACS. Okrem správy a monitorovania prepínača je možné prepínač aj konfigurovať, ako je vytváranie VLAN, konfigurácia portov a aplikácia nastavení QoS. Okrem toho je VigorACS schopný monitorovať spotrebu PoE na port a celkovú spotrebu PoE.

  Viac informácií VigorACS
  DrayTek VigorACS VigorSwitch P1280

  IP conflict Q2121x

  Detekcia a prevencia konfliktov IP

  VigorSwitch Q2121x podporuje detekciu a prevenciu konfliktov IP.

  • Detekcia konfliktov
   • Monitorujte prostredie a upozornite správcu na všetky konflikty IP.
  • Predchádzanie konfliktom
   • Pre stabilnejšiu sieť dokáže tento VigorSwitch nielen odhaliť nesprávne nakonfigurovaného alebo škodlivého IP hostiteľa, ale ho aj zablokovať.

  VigorSwitch G2280 LAN Management

  VLAN Management

  VigorSwitch Q2121x podporuje rôzne možnosti konfigurácie VLAN, napríklad konfiguráciu založenú na portoch, značkách, protokoloch a MAC. Hlasové VLAN a dohľadové VLAN sú podporované, takže prevádzka z IP telefónu alebo IP kamery môže byť identifikovaná automaticky bez špecifikovania MAC adresy. Ak prepínač zistí hlasové alebo video zariadenie, môže sa automaticky stať členom VLAN. Priority sú pripojené k sieťam VLAN a to môže zabezpečiť vyššiu prioritu hlasu alebo videa.

  VigorSwitch P2280 QoS

  Zlepšenie výkonu prostredníctvom QoS

  Keď je v sieti LAN veľa prevádzky, QoS môže poskytnúť lepší výkon LAN. QoS dokáže uprednostniť kritickú prevádzku. VigorSwitch Q2121x podporuje klasifikáciu prevádzky na základe 802.1p, CoS, DSCP a IP precedensu. VoIP a video prenos môže byť identifikovaný prepínačom a priradený ku konkrétnej triede, ktorá musí mať prednosť.

  Zabezpečenie siete

  V záujme šetrenia šírky pásma v sieti LAN boli integrované niektoré bezpečnostné funkcie, ktoré zaisťujú, že prepínač sa nemusí vysporiadať s preťažením prevádzky. Ako je napríklad ochrana pred búrkou na obmedzenie vysielania a multicastovej prevádzky na každom porte a ochrana proti DoS na ochranu siete pred škodlivou požiadavkou, ktorá sieť uzavrie.
  VigorSwitch Q2121x má tiež funkcie, ktoré zabraňujú konfliktom IP, vrátane IP Source Guard, kontroly ARP a DHCP snooping. Prepínač navyše podporuje riadenie prístupu k portu 802.1x na blokovanie neoprávnených používateľov zo siete.

  Centrálna správa prepínačov

  Tento VigorSwitch je vhodný pre centrálnu správu prepínačov (CSM). Centrálna správa prepínačov je platforma na monitorovanie, konfiguráciu a údržbu tohto VigorSwitch. Všetky VigorSwitche majú túto funkciu, ktorá umožňuje spravovať sieť cez jedno rozhranie (routra).

  ONVIF

  Tento VigorSwitch je priateľský k ONVIF na zjednodušenie správy IP kamier. Kamery a NVR sa po pripojení k prepínaču automaticky rozpoznajú. Okrem toho je možné z prepínača prezerať obrázky z kamery a z prepínača môžete spravovať šírku pásma na zariadenie Onvif.

  Využitie šírky pásma na port

  Naživo zobrazuje údaje o používaní všetkých portov na prepínači, odoslané aj prijaté údaje na porte.
  Rýchlosť sa zobrazuje spolu s percentami, t.j.

  • 900 Mbps sa zobrazuje ako 90 % využitie pre 1 Gbps port
  • 50 Mbps sa zobrazuje ako 50 % využitie pre 100 Mbps port

  Dynamická tabuľka MAC adries

  Zobrazuje zariadenia pripojené ku každému portu z tabuľky Dynamic MAC. Zobrazuje MAC adresy a VLAN používané pre každý port.

  Limit šírky pásma na port

  Je možné nastaviť limit šírky pásma na port LAN. Pomocou Egress Rate Limit možno ovládať rýchlosť sťahovania klienta a pomocou Ingress Rate Limit možno ovládať rýchlosť nahrávania klienta.

  Jednoduchá konfigurácia a monitorovanie

  VigorSwitch Q2200x

  Webové používateľské rozhranie VigorSwitch Q2121x výrazne uľahčuje konfiguráciu a správu. Prístrojová doska zobrazuje stav siete a porty, ktoré sú pripojené. Vďaka responzívnemu dizajnu je možné prepínač konfigurovať na rôznych zariadeniach. Rozhranie príkazového riadka (CLI) je tiež možné cez Telnet alebo SSH a sú podporované štandardné monitorovacie metódy vrátane SNMP, RMON a Syslog.

   

  technické údaje

  8x 2.5Gb

  ethernetové porty

  4x 10 Gbps SFP+

  Uplink 1 Gbps/10 Gbps

  120 Gbps

  Spínacia kapacita

  8x LACP

  až 8 skupín Link Aggregation

  Špecifikácie produktu

  generál
  organizovaný Vrstva 2+
  Rozhranie
  Gigabit Ethernet 8
  NBASE-T
  Porty SFP+ 4
  konzoly
  Protokoly
  VLAN (802.1q)
  zvládanie
  VigorACS
  SWM
  VigorConnect
  QoS
  802,1p
  DSCP
  CoS-DSCP
  Priorita IP
  VLAN
  Tag Based VLAN (802.1q)
  Hlasová VLAN

  VigorSwitch Q2121x
  1. napájacia zásuvka
  2. LED indikátor
  3. Tlačidlo Reset
  4. 8x 2.5GbE
  5. Port konzoly
  6. 4x SFP+ poort