DrayTek Network Management Apps

Aplikácia smerovača
Jednoduchá inštalácia, prevádzka a správa siete pomocou aplikácie DrayTek Router. Bezplatná aplikácia s používateľsky prívetivým rozhraním a jednoduchou konfiguráciou. Obsahuje mnoho funkcií vrátane VPN, brány firewall a smerovania.

Okrem aplikácie pre smerovač má spoločnosť DrayTek k dispozícii niekoľko bezplatných aplikácií na správu siete vrátane bezdrôtovej aplikácie a aplikácie Smart VPN Client.

Bezdrôtová aplikácia
Rôzne prístupové body a modemy/routre DrayTek ponúkajú podporu siete Mesh. Pomocou tejto aplikácie je možné intuitívne a jednoducho nastaviť bezdrôtovú sieť alebo skupinu mesh bez pripojenia káblov k prístupovým bodom.

Aplikácia Smart VPN Client
Pomocou bezplatnej aplikácie Smart VPN Client sa môžete pripojiť k telefónu, notebooku a/alebo počítaču prostredníctvom zabezpečeného pripojenia VPN do domácej a/alebo firemnej siete. Táto aplikácia okrem iného podporuje SSL VPN, IPsec XAuth (iOS), IKEv2 EAP (iOS) a OpenVPN (Android).

Viac informácií Aplikácie na správu siete