SSL VPN

DrayTek vyvinul klientsku aplikáciu bez predplatného pre SSL VPN. Prostredníctvom služby DrayDDNS si môžete vybrať svoj vlastný názov hostiteľa pre prístup na server a získať vstavaný certifikát servera. Je to integrované riešenie SSL VPN, ktoré je ideálne pre malé podniky.

Global solution icon VPN

VPN cez firewally

SSL VPN používa protokoly TLS a SSL, ktoré sú široko používané všetkými prehliadačmi pre pripojenia HTTPS.

SSL VPN zvyčajne nie je blokované vo firewalloch, pretože prenos HTTPS používa rovnaké protokoly.

Hotspot WebPortal SSL VPN

Vstavaný certifikát servera

Overenie certifikátu servera môže zabezpečiť identitu servera a chrániť klientov VPN pred útokmi typu man-in-the-middle. Smerovač môže fungovať ako rootCA na generovanie a podpisovanie serverového certifikátu. Vyžaduje sa to pre bezpečnejšie pripojenie SSL VPN.

Browser SSL VPN

Voľný názov hostiteľa pre server

DrayTek pridal bezplatnú službu DDNS. Pomocou tejto služby DrayDDNS si môžete vybrať svoj vlastný názov hostiteľa na doméne drayddns.com. Platnosť služby DrayDDNS je jeden rok. Po tomto roku si musíte registráciu obnoviť.

User authentication SSL VPN

Flexibilné možnosti autentifikácie klienta

Na autentifikáciu klientov VPN môžete použiť lokálnu databázu používateľov na smerovači alebo existujúci autentifikačný server v (lokálnej) sieti. Router je kompatibilný s RADIUS, LDAP a TACACS+.

Bezplatná klientska aplikácia

DrayTek má klientsku aplikáciu Smart VPN pre Windows, MacOS, iOS a Android. Je zadarmo na stiahnutie a nevyžaduje sa žiadna licencia.

VPN Smart