Vigor SMS

Najjednoduchší spôsob odosielania textových správ z LTE routerov.

Vigor SMS -4
Vigor SMS -3

SMS marketing

Zamerajte sa výlučne na službu SMS

Pomocou Vigor SMS je možné realizovať SMS marketing tým najjednoduchším spôsobom. Aplikácia nemá žiadne ďalšie nastavenia a od obchodníkov vyžaduje minimálne alebo žiadne predchádzajúce znalosti.

Nedá sa pripojiť k rozhraniu smerovača

Vigor SMS umožňuje používateľom odosielať a prijímať textové správy bez pripojenia k rozhraniu smerovačov.

Spravujte svoju správu - Pošlite SMS

Sledujte stav LTE

Profily smerovačov zobrazujú názvy zariadení a stav pripojenia LTE. Keď existujú pripojenia LTE, zobrazia sa zelené značky.

Ľahko prepínajte medzi smerovačmi LTE

Doručená pošta založená na profile umožňuje vzdialené prepínanie medzi rôznymi smerovačmi LTE.

Posielajte SMS cez SIM kartu v LTE routeroch

Zadajte číslo mobilného telefónu a napíšte správu vo Vigor SMS, aby ste mohli posielať SMS na diaľku.

Vigor SMS -1

Spravujte svoju správu - Prijímajte SMS

Prijímajte SMS cez SIM kartu v LTE routeroch

Kliknutím na profily smerovača vo Vigor SMS dostanete vzdialené odpovede.

Jednoduché prepínanie medzi viacerými klientmi

Pomocou schránky založenej na profile môžete prepínať medzi rôznymi klientmi. Mobilné čísla sa zobrazujú v hornej časti každej správy.

Vigor SMS

Podporné modely

ModelFirmware
Vigor 2860 LTEvanaf versie 3.8.9.7
Vigor 2925 LTEvanaf versie 3.8.9.8
Vigor 2862 LTEvanaf versie 3.9.4
Vigor 2926 LTEvanaf versie 3.9.4
Vigor 2620 LTEvanaf versie 3.9.0
VigorLTE 200nvanaf versie 3.9.0
Vigor 2927 LTEvanaf versie 4.3.2
Vigor 2865 LTEvanaf versie 4.3.1
Vigor 2866 LTEvanaf versie 4.3.2
Vigor SMS -2

Začnite!

Stiahnite si aplikáciu a začnite posielať SMS cez SIM kartu v routeroch Vigor LTE.

Obchod Google Play Obchod s aplikaciami